BẢNG GIÁ EMAIL SERVER CƠ BẢN

GÓI EMAIL
GIÁ / NĂM
Số lượng tên miền
Tài Khoản Email
Lưu trữ
File đính kèm
Webmail
Mobile Webmail
Address book
POP Mail
IMAP
Tự quản lý
BM1
2,800,000
1 Tên miền
5 Email
10 GB
50 MB
BM2
4,200,000
1 Tên miền
10 Email
20 GB
50 MB
BM3
5,600,000
1 Tên miền
20 Email
30 GB
50 MB
BM4
7,200,000
1 Tên miền
30 Email
50 GB
50 MB

BẢNG GIÁ EMAIL SERVER CAO CẤP

GÓI EMAIL
GIÁ / NĂM
Số lượng tên miền
Tài Khoản Email
Lưu trữ
File đính kèm
Webmail
Mobile Webmail
Address book
POP Mail
IMAP
Tự quản lý
NC1
5,400,000
1 Tên miền
10 Email
10 GB
50 MB
NC2
7,400,000
1 Tên miền
20 Email
20 GB
50 MB
NC3
9,600,000
1 Tên miền
30 Email
30 GB
50 MB
NC4
12,900,000
1 Tên miền
50 Email
50 GB
50 MB