CƠ BẢN
125,000 VND/tháng
2000 MB SSD
70 GB Băng Thông
2 Add-on
3 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
1,500,000 VND/năm
Đăng ký
CƠ BẢN
195,000 VND/tháng
3000 MB SSD
150 GB Băng Thông
3 Add-on
5 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
2,340,000 VND/năm
Đăng ký
CƠ BẢN
250,000 VND/tháng
4000 MB SSD
250 GB Băng Thông
4 Add-on
7 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
3,000,000 VND/năm
Đăng ký
CƠ BẢN
350,000 VND/tháng
5000 MB SSD
500 GB Băng Thông
5 Add-on
10 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
4,200,000 VND
Đăng ký
DOANH NGHIỆP
400,000 VND/tháng
6000 MB SSD
700 GB Băng Thông
6 Add-on
12 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
4,800,000 VND/năm
Đăng ký
DOANH NGHIỆP
450,000 VND/tháng
7000 MB SSD
900 GB Băng Thông
7 Add-on
15 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
5,400,000 VND/năm
Đăng ký
DOANH NGHIỆP
500,000 VND/tháng
10 000 MB SSD
Không Giới Hạn
10 Add-on
20 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
6,000,000 VND/năm
Đăng ký
DOANH NGHIỆP
750,000 VND/tháng
20 000 MB SSD
Không Giới Hạn
20 Add-on
30 SQL
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Email
Free Backup
Thanh toán 1 năm
9,000,000 VND
Đăng ký